करार तथा अनुदानको अवसर

देहायका सेवाका निम्ति काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावास पर्याप्‍त संरचना, वित्तीय व्यवस्था र कार्य अनुभव सहितका योग्य र भरपर्दा कम्पनीहरूसँग करारमा प्रवेश गर्न चाहन्छ ।