आर्थिक तथ्याङ्क तथा प्रतिवेदनहरू

१. नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष देशको आर्थिक बजेट घोषणा गर्दछ र आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनहरू जारी गर्दछ । यी दस्तावेजहरू नेपालको कर प्रशासन, भन्सार शुल्क, आर्थिक तथा वित्तीय नीति र विभिन्न आर्थिक तथ्याङ्क ’bout जानकारीका आधिकारिक स्रोत हुन् । वेबसाइट : अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकार (http://www.mof.gov.np/en/)

२. नेपाल राष्ट्र बैंक चाहिँ राष्ट्रको विभिन्न म्याक्रोइकोनोमिक इन्डिकेटरका साथ साथै मौद्रिक नीति’bout जानकारी प्रदान गर्ने आधिकारिक स्रोत रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय दर र भण्डारको नियन्त्रण गर्दछ । वेबसाइट : नेपाल राष्ट्र बैंक (http://www.nrb.org.np/)

३. उद्योग मन्त्रालय आन्तरिक उद्योगको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने तथा नेपालमा कुनै पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) र टेक्नोलोजी ट्रान्स्फरको लागि जिम्मेवार एक मात्र सरकारी निकाय हो । उद्योग मन्त्रालय नेपालमा सञ्चालन भइरहेका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्राप्त उद्योगहरूका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको लागि अनुमति खोजिरहेका उद्योगहरू’bout जानकारी प्रदान गर्ने आधिकारिक स्रोत हो । वेबसाइट : उद्योग मन्त्रालय (http://www.doind.gov.np/)

४. व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र (TEPC) व्यापार प्रवर्द्धनसम्बन्धी सरकारको राष्ट्रिय संस्था हो र व्यापारसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क प्रदान गर्ने स्रोत केन्द्र पनि हो । TEPC को प्राथमिक जिम्मेवारी भनेको सामान्यतया वैदेशीक व्यापार र विशेषतः निर्यात व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने रहेको छ । वेबसाइट : व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र (http://www.doind.gov.np/)