आदानप्रदान कार्यक्रम

फुलब्राइट प्रोग्राम (Fulbright Program) ले स्नातक तहका विद्यार्थी, विद्वान एवम् पेशेवर व्यक्तिहरू, र शिक्षक तथा प्रशासकहरूलाई अनुदान प्रदान गर्दछ । यस वेबसाइटमा फुलब्राइट कमिसन्स (Fulbright Commissions) लगायत यस कार्यक्रमसम्बन्धी अन्य विवरण प्रदान गरिएको छ ।

हम्फ्री फेलोशिप्स (Humphrey Fellowships) ले विकासोन्मुख देशका मध्यम तहमा कार्यरत पेशेवर व्यक्तिहरूलाई शैक्षिक अध्ययन एवम् पेशागत अनुभव हासिल गर्न एक वर्षको लागि अमेरिका जाने अवसर प्रदान गर्दछ ।