कात्तिक १६ गतेदेखि भिसा र पासपोर्ट फोटोमा चश्मा लगाउन नपाइने

२०७३ कात्तिक १ 

२०७३ कात्तिक १६ गतेदेखि लागु हुने गरी अमेरिकी राहदानी र भिसाका लागि आवेदन दिने आवेदकहरूले अमेरिकी राहदानी तथा भिसाका लागि फोटो खिचाउँदा चश्मा फुकाल्नु पर्नेछ ।

फोटो खिचाउँदा हालै शल्यक्रिया गरी आँखाको सुरक्षाको लागि चश्मा लगाउनै पर्ने जस्ता विशेष स्वास्थ्य अवस्थामा मात्रै अमेरिकी राहदानी तथा भिसाका आवेदकहरूले चश्मा लगाउन पाउनेछन् । स्वास्थ्यका कारण चश्मा लगाउनै पर्ने आवेदकहरूले आफ्नो आवेदनका साथ शल्य चिकित्सक वा आँखा रोग विशेषज्ञको हस्ताक्षर भएको पत्र पेश गर्नु पर्नेछ ।

आवेदनको कामकारवाहीमा ढिलासुस्ती नहोस् भन्नका लागि अमेरिकी राहदानी तथा भिसाका लागि फोटो खिचाउँदा आवेदकहरूले चश्मा फुकाल्न जरुरी छ ।

अमेरिकी भिसाका आवेदकहरूलाई फोटोसम्बन्धी थप जानकारीका लागि:
https://np.usembassy.gov/u-s-citizen-services/passports/photos/

अमेरिकी राहदानीका आवेदकहरूलाई फोटोसम्बन्धी थप जानकारीका लागि:
https://travel.state.gov/content/travel/en/passports/requirements/photos.html

अमेरिकी भिसा वा राहदानीका लागि आवेदन पेश गर्नेसम्बन्धी थप जानकारीका लागि: https://np.usembassy.gov/

###