गोपनीयता

गोपनीयता

तपाईं हाम्रो वेबसाइटमा जाँदा हामीले तपाईंको अनुमति बिना तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी सङ्कलन गर्दैनौं । हाम्रो वेबसाइटमा व्यक्तिगत रूपमा पहिचान हुने जानकारी प्रदान गर्न स्वैच्छिक छ, तर त्यस्तो जानकारी उपलब्ध गराउनु भनेको उक्त जानकारी उल्लिखित उद्देश्य प्राप्तीको प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न अनुमित दिनु सरह हो । यदि तपार्इंले उपलब्ध गराउनु पर्ने केहि निश्चित जानकारी उपलब्ध गराउनु भएन भने हामी तपाईंलाई तपाईंले खोज्नुभएको सेवा प्रदान गर्न असमर्थ हुनेछौं ।

तपाईंले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको कुनै पनि वेबसाइटमा गई वेब फारम भर्ने क्रममा वा ईमेल मार्फत हामीलाई आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी प्रदान गर्नुभएमा हामीले उक्त जानकारीको मद्दतबाट तपाईंले अनुरोध गर्नुभएको जानकारी वा सेवा प्रदान गर्न सक्नेछौं वा तपाईंको सन्देशमा प्रतिक्रिया दिन सक्नेछौं । हामीले तपाईं’bout प्राप्त गर्ने जानकारी तपाईंले हाम्रो वेबसाइटमा जाँदा के के क्रियाकलाप गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्दछ ।

तपाईंले इन्टरनेट (.com, .edu, आदि) चलाउँदा प्रयोग हुने डोमेनको नाम, हाम्रो वेबसाइट हेरेको मिति र समय, र जुन वेबसाइट (जस्तै सर्च इन्जिन वा रिफरिङ्ग पेज) मार्फत हाम्रो वेबसाइट प्रवेश गर्नु भएको हो उक्त वेबसाइटको इन्टरनेट ठेगाना जस्ता जानकारीहरू हामीले स्वचालित रूपमा सङ्कलन तथा संग्रहण गर्छौं । हामीले सङ्कलन गर्ने उक्त जानकारी हाम्रो वेबसाइटका विभिन्न पेजहरू हेर्ने व्यक्तिहरूको संख्या निर्धारण गर्न तथा हाम्रो वेबसाइट तपाईंहरूका लागि अझ उपयोगी बनाउनका निम्ति प्रयोग गर्छौं ।
यसका अलावा हामीले व्यक्तिगत रूपमा पहिचान नहुने जनसांख्यिक जानकारी प्राप्त गर्नका लागि गुगल एनेलिटिक्सको प्रयोग गर्छौं । यसबाट प्राप्त हुने जानकारी अन्तर्गत लिङ्ग, उमेर, रुचि, इत्यादि पर्दछन् ।

हामीले उक्त जानकारी विभिन्न तरिकाले प्रयोग गर्छौं । उदाहरणको लागि हामीले उक्त जानकारी हाम्रो वेबसाइटको ट्राफिक विश्लेषण गर्न, हाम्रो वेबसाइट हेर्ने व्यक्तिहरू तथा उनीहरूका चासोका विषय ’bout बुझ्न, र हाम्रा सेवाहरूलाई सुदृढ पार्न प्रयोग गर्न सक्छौं । हामीले यी तथ्याङ्क गुगल एनेलिटिक्स मार्फत प्राप्त भए अनुरूप एकमुस्ट रूपमा मात्र प्रयोग गर्छौं । जबसम्म यो वेबसाइट हाम्रो स्वामित्वमा रहन्छ तबसम्म उक्त जानकारी हामीसँग सुरक्षित रहनेछ । हामीले उक्त जानकारी कुनै पनि तेस्रो पक्षसँग बाँड्ने छैनौं ।

यदि कुनै पनि वेबसाइटमा जाँदा गुगल एनेलिटिक्स तथा गुगलका तत्सम्बन्धित सेवाहरूलाई तपाईंको जानकारी सङ्कलन गर्नबाट रोक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले यहाँ उपलब्ध अप्ट आउट टूल (opt-out tool) इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ ।

यदि तपाईंले हामीलाई ईमेल पठाउनुहुन्छ भने

हामीलाई ईमेल मार्फत जिज्ञासा वा टिप्पणी पठाउँदा तपाईंले चाहनु भएको खण्डमा आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ । हामी उक्त जानकारी तपाईंलाई प्रदान गर्ने सेवालाई सुदृढ गर्न वा तपाईंको अनुरोधको जवाफ दिंदा प्रयोग गर्न सक्छौं ।
कहिलेकाहीँ हामीले तपाईंको ईमेल तपाईंलाई अझ राम्ररी सहयोग प्रदान गर्न सक्ने अन्य अमेरिकी सरकारी निकायहरूकोमा पनि पठाइदिन (फरवर्ड गर्न) सक्छौं । अधिकारप्राप्त प्रहरी अनुसन्धानको मामलामा बाहेक हामीले तपाईंको ईमेल कुनै पनि बाह्य संघसंस्थाहरूसँग बाँड्ने छैनौं ।

तेस्रो पक्ष (थर्ड पार्टी) वेबसाइट तथा एप्लिकेशन

हाम्रो वेबसाइट सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य तेस्रो पक्ष वेबसाइटहरूसँग लिङ्क गरिएको छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकसँग अन्तरक्रिया गर्न तथा विश्वव्यापी रूपमा सार्वजनिक कूटनीतिमा सहभागी हुनका निम्ति सामाजिक सञ्जालका वेबसाइटहरू प्रयोग गर्ने गर्छौं । सामाजिक सञ्जालका वेबसाइटहरू दूतावासका कार्यक्रमहरू प्रचारप्रसार गर्न र सर्वसाधारणसँगको सम्बन्ध कायम गर्न प्रयोग गरिन्छ ।

हामीले हाम्रा वेबसाइटहरू हेर्ने व्यक्तिहरूको संख्या मापन गर्न तथा हाम्रा वेबसाइटलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका निम्ति वेबसाइट विश्लेषण गर्ने प्रविधिहरू (वेब एनालिटिक्स टेक्नोलोजिस्) को समेत प्रयोग गर्छौं । केही अवस्थामा कुनै तेस्रो पक्षको एप्लिकेशनले खाता दर्ता प्रयोजनका निम्ति तपाईंको ईमेल ठेगाना, युजरनेम, पासवर्ड र भौगोलिक स्थानको जानकारी माग्न सक्छ । हामी कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त तथा सङ्कलन गर्नका निम्ति तेस्रो पक्षका वेबसाइटहरू प्रयोग गर्दैनौं । हामी कुनै पनि तेस्रो पक्षका वेबसाइटले सङ्कलन गरेको कुनै पनि व्यक्तिगत जानकारी सङ्कलन वा संग्रहण गर्दैनौं, र प्रहरी कार्यको लागि आवश्यक परेको अवस्थामा वा कानूनले जरुरी ठहराए बमोजिमको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि व्यक्तिगत जानकारी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयभन्दा बाहिरका कुनै पनि व्यक्तिविशेष वा निकायसँग बाँड्ने, बेच्ने वा हस्तान्तरण गर्ने कार्य गर्दैनौं ।

हामी हाम्रा वेबसाइट भिजिट गर्ने व्यक्तिहरूमध्येबाट केहीका राय तथा प्रतिक्रिया सङ्कलन गर्नका लागि विभिन्न किसिमका अन्लाइन सर्वेक्षण फारमहरू प्रयोग गर्न सक्छौं । मुख्यतः अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले हाम्रा वेबसाइट प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूको सन्तुष्टिसम्बन्धी राय तथा तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि फोरसी रिजल्ट्स अमेरिकन कस्टोमर स्याटिस्फ्याक्शन इन्डेक्स (ForeSee Results American Customer Satisfaction Index अर्थात ACSI) अन्लाइन सर्वेक्षण निरन्तर रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । उक्त सर्वेक्षणले व्यक्तिगत रूपमा पहिचान हुने जानकारी सङ्कलन गर्दैन । वेबसाइट हेर्ने क्रममा तपार्इंले कहिलेकाहीं सर्वेक्षण भर्नका लागि निमन्त्रणा प्राप्त गर्नसक्नुहुन्छ तर सर्वेक्षण भर्ने नभर्ने ऐच्छिक हो र दूतावासका सबै वेबसाइटहरूले सर्वेक्षण गर्दैनन् । तपाईंले सर्वेक्षणमा सहभागी हुन अस्वीकार गर्नुभएको खण्डमा समेत तपाईंलाई सर्वेक्षण भर्नेहरूलाई जस्तै हामीले प्रदान गर्ने सूचना तथा स्रोतहरूमा समान पहुँच उपलब्ध हुनेछ । सर्वेक्षण प्रतिवेदनहरू वेब म्यानेजर तथा आफ्नो कार्यसम्पादनका निम्ति उक्त जानकारी आवश्यक पर्ने अन्य निश्चित कर्मचारीहरूलाई मात्र उपलब्ध हुनेछन् । हामीले विशेष उद्देश्यका लागि निश्चितकालीन सर्वेक्षणहरू प्रयोग गर्न सक्छौं र ती उद्देश्य के हुन् भन्ने ’bout त्यस्ता सर्वेक्षण सार्वजनिक गरिएको समयमा उल्लेख गरिनेछ ।

ट्रेकिङ्ग तथा कस्टमाइजेशनका निम्ति सङ्कलित जानकारी (कुकी)

कुकी एउटा सानो टेक्स्ट फाइल हो जुन तपाईंले कुनै पनि वेबसाइट प्रयोग गर्ने क्रममा उक्त वेबसाइटले तपाईंको वेबसाइट हेर्ने तरिकासम्बन्धी व्यवहार याद गर्नका निम्ति तपाईंको कम्प्युटरमा सेभ गर्दछ । तपाईंको कम्प्युटरले कुकीसम्बन्धी जानकारी उक्त कुकी प्रदान गर्ने वेबसाइटसँग मात्र बाँड्नेछ र अन्य कुनै पनि वेबसाइटले उक्त कुकीको जानकारी लिन सक्ने छैन । कुकी दुई प्रकारका हुन्छन् :

  • सेसन : सेसन भन्ने कुकी तपाईंको वेबसाइट खोलुन्जेलसम्म मात्र रहन्छ । जब तपाईंले वेबसाइट बन्द गर्नुहुन्छ कुकी पनि मेटिन्छ । वेबसाइटहरूले सेसन कुकीहरू प्राविधिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सक्छन्, जस्तै वेबसाइट चलाउन सहज बनाउनका निम्ति वा वेबसाइटसँगको अन्तरक्रियालाई तपाईंको प्राथमिकता अनुरूप फेरबदल (कस्टोमाइज) गर्न मिल्ने बनाउनका निम्ति ।
  • पर्सिस्टेन्ट : वेबसाइटमा आउने व्यक्ति नयाँ हो वा पुरानो हो भन्ने कुरा यकिन गर्न पर्सिस्टेन्ट कुकीहरूको प्रयोग गरिन्छ र यी कुकी प्रयोगकर्ताको कम्प्युटर वा अन्य डिभाइसमा सेभ हुन्छन् । नियमित प्रयोगकर्ताको सम्बन्धमा भने उक्त कुकीको माध्यमबाट फेरि फेरि उही फोरसी स्याटिस्फेक्शन (ForeSee satisfaction) सर्वेक्षणको आमन्त्रण प्राप्त गर्नबाट ब्लक गर्न सकिन्छ ।

यदि तपाईंको कम्प्युटरमा सेसन वा पर्सिस्टेन्ट कुकीहरू सेभ भएको चाहनुहुन्न भने तपाईंले आफ्नो ब्राउजरमा गई कुकीहरू बन्द गर्न सक्नुहुन्छ । यद्यपि, तपाईंलाई हाम्रो वेबसाइटमा भएका सम्पूर्ण जानकारी तथा स्रोतहरूमा पहुँच रहनेछ । तर स्मरण गर्नुहोला, तपाईंले आफ्नो ब्राउजरमा कुकी निस्क्रिय पार्नुभएको खण्डमा तपाईंले प्रयोग गर्नुहुने अन्य वेबसाइटहरूको कुकीहरूलार्इ पनि असर गर्नेछ ।

बाह्य वेबसाइटहरूसँगको लिङ्क

हाम्रो वेबसाइटमा अमेरिका भित्र तथा अन्य राष्ट्रमा अवस्थित अन्य अमेरिकी निकाय, दूतावास, बहुपक्षीय र निजी संघसंस्थाका वेबसाइटहरूका विभिन्न लिङ्कहरू छन् । तपाईंले कुनै पनि लिङ्क मार्फत अर्कै वेबसाइटमा जानुभयो भने तपाईं तत्पश्चात् हाम्रो वेबसाइटमा रहनुहुने छैन र तपाईंलाई उक्त बाह्य वेबसाइटकै गोपनीयता नीति लागु हुनेछ ।

हामी सही र पूर्ण जानकारी प्रदान गर्न हरदम प्रयास गर्छौं । तर प्रदान गरिने जानकारीमा कुनै पनि त्रुटी नरहने कुराको आश्वासन भने हामी दिन सक्दैनौं । यस वेबसाइटमा उपलब्ध दस्तावेज तथा जानकारीका सम्बन्धमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालय वा त्यहाँका कर्मचारी वा ठेकेदारले यस वेबसाइटबाट प्राप्त दस्तावेजहरूको सम्बन्धमा निश्चित उद्देश्यका लागि व्यापरिकता तथा उपयुक्तताको वारेण्टी व्यक्त वा निहित रूपमा दिन सक्दैन । यसका अलावा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यहाँ उपलब्ध गराइएका कुनै पनि जानकारी, सामग्री वा प्रक्रियाको शुद्धता, पूर्णता वा उपयोगिताको कुनै कानूनी जिम्मेवारी लिने छैन र त्यस्ता किसिमका जानकारी, सामग्री वा प्रक्रियाको प्रयोगद्वारा निजीगत स्वामित्वमा रहेका अधिकारहरूको उल्लङ्घन हुने छैन भन्ने धारणालाई समेत प्रतिनिधित्व गर्दैन ।

वेबसाइटको सुरक्षाका लागि तथा सबै प्रयोगकर्ताहरूलाई हाम्रो सेवा उपलब्ध होस् भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नका लागि अमेरकी विदेश मन्त्रालयले अनाधिकृत रूपमा जानकारी अपलोड वा परिवर्तन गर्न खोज्ने वा वेबसाइटलाई क्षति पुर्‍याउन खोज्ने प्रयासहरूको पहिचान गर्नका लागि नेटवर्क ट्राफिकको निगरानी गर्न सफ्टवेयर प्रोग्रामहरूको प्रयोग गर्दछ । यस वेबसाइटमा अनाधिकृत रूपमा जानकारी अपलोड वा परिवर्तन गर्न खोज्ने किसिमका प्रयासहरूलाई सख्त रूपमा निषेधित गरिएको छ र सन् १९८६ को कम्प्युटर फ्रड एण्ड अब्युज एक्ट (Computer Fraud and Abuse Act of 1986) अन्तर्गत सजाय समेत हुनसक्छ ।

आधिकारप्राप्त प्रहरी अनुसन्धानका लागि पनि जानकारीको प्रयोग हुनसक्छ । माथि उल्लिखित उद्देश्यका लागि बाहेकका अवस्थामा व्यक्तिगत प्रयोगकर्ता वा उनीहरूको क्रियाकलाप’bout पहिचान गर्ने प्रयास गरिने छैन । यस वेबसाइटमा अनाधिकृत रूपमा जानकारी अपलोड र/वा परिवर्तन गर्न खोज्ने किसिमका प्रयासहरूलाई सख्त रूपमा निषेधित गरिएको छ र त्यस्ता कार्य उपर सन् १९८६ को कम्प्युटर फ्रड एण्ड अब्युज एक्ट र Title 18 U.S.C. Sec. 1001 र 1030 अन्तर्गत मुद्दा चलाउन सकिनेछ ।