अमेरिकी नागरिकतासम्बन्धी दाबी

  1. जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने आधार
  2. अमेरिकी नागरिकतासम्बन्धी दाबी

जन्मको आधारमा अमेरिकी नागरिकता पाउने अवस्थाहरू

अमेरिकी नागरिकको विदेशमा जन्मिएको सन्तानले अमेरिकी नागरिकता पाऊँ भनी दाबी गर्न पाउँछ । निश्चित मापदण्डहरू पूरा भएको अवस्थामा उसले अमेरिकी नागरिकता पाउँछ । ती मापदण्डहरू निम्नबमोजिम छन् :

परस्परमा वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएका अमेरिकी नागरिक दम्पतीको सन्तान : अमेरिकाभित्र वा अन्यत्रको अमेरिकी भूभागमा जन्मिएको सन्तानको आमा र बुबा दुवै अमेरिकी नागरिक हुन्, र सन्तानको जन्मअगाडि ती दुईमध्ये एकजना अमेरिकी भूभागको बासिन्दा थिए भने तिनको सन्तानले अमेरिकी नागरिकता पाउँछ । (यसमा अमेरिकी भूभागको बासिन्दा हुनुपर्ने समयावधि तोकिएको छैन ।)

सन् १९८६ नोभेम्बर १४ पछि जन्मिएका सन्तान जसका परस्परमा विवाहित आमा बुबामध्ये एक अमेरिकी र एक गैरअमेरिकी नागरिक भएमा : अमेरिकाबाहिर जन्मेका सन्तानको आमा वा बुबामध्ये एक अमेरिकी नागरिक र एक गैरअमेरिकी नागरिक भएमा तीमध्ये जो अमेरिकी नागरिक हो, उसले उक्त सन्तानको जन्मअगाडि अमेरिकी भूभागमा कम्तीमा पाँच वर्ष बसोबास गरिसकेको हुनुपर्नेछ । ती पाँचमध्ये दुई वर्ष उसले १४ वर्षको उमेर पार गरिसकेपछिको हुनुपर्नेछ ।

सन् १९५२ डिसेम्बर २४ देखि सन् १९८६ नोभेम्बर १३ को बीचमा जन्मिएका सन्तान जसका परस्परमा विवाहित आमा बुबामध्ये एक अमेरिकी र एक गैरअमेरिकी नागरिक भएमा : यो अवधिमा अमेरिकाबाहिर एक अमेरिकी नागरिक र एक गैरअमेरिकी नागरिकको सन्तानको रूपमा जन्मेको व्यक्तिको हकमा यदि उक्त अमेरिकी नागरिकता भएको आमा वा बुबा सन्तान जन्मपूर्व अमेरिकामा १० वर्ष बसोबास गरेको भए अमेरिकी नागरिकता पाउँछ । यसरी बसोबास गरेको १० वर्षमध्ये पाँच वर्ष ऊ १४ वर्ष पूरा भइसकेपछिको हुनुपर्नेछ ।

विवाहबन्धनमा नबाँधिएका आमाबुबामध्ये आमा मात्र अमेरिकी नागरिक भएमा : अमेरिकाबाहिर जन्मेका सन्तानको आमा र बुबा विवाहित होइनन् र तीमध्ये आमा मात्र अमेरिकी नागरिक हुन् भने पनि सन्तान अमेरिकी नागरिकताका लागि हकदार हुन्छ । तर त्यसका लागि उसकी आमा सन्तानको जन्मभन्दा पहिले कुनै पनि समयमा लगातार कम्तीमा एक वर्षसम्म अमेरिकी भूभागभित्र बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ । [नोट : अमेरिकी नागरिकता भएकी आमा अमेरिकी भूभागभित्रै लगातार एक वर्ष बसेको हुनुपर्नेछ । अमेरिकी सरकार वा सेनामा सेवा गर्दाको अवधिमा (आफैं वा परिवारका अन्य सदस्यको आश्रितको हैसियतमा) अमेरिकाबाहिर बसेको भए सो अवधिको गणना गर्न पाइने छैन ।]

विवाहबन्धनमा नबाँधिएका आमाबुबामध्ये बुबा मात्र अमेरिकी नागरिक भएमा : अमेरिकाबाहिर जन्मेका सन्तानको आमा र बुबा विवाहित होइनन् र तीमध्ये बुबा मात्र अमेरिकी नागरिक हुन् भने पनि सन्तान अमेरिकी नागरिकताका लागि हकदार हुन्छ ।

तर यसका लागि उक्त अमेरिकी नागरिकता भएको बुबा सन् १९८६ नोभेम्बर १४ अघि वा पछिको लागि माथिका अनुच्छेदहरूमा (आमा र बुबामध्ये एक गैरअमेरिकी नागरिक भएको अवस्थाका लागि) भनिएअनुसारकै समयावधिसम्म अमेरिकी भूभागभित्र बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ । साथै यसका लागि निम्नानुसारका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेपर्छ :

  • गैरअमेरिकी आमाले सन्तानको अभिभावकत्वसम्बन्धी दरखास्त (Affidavit to establish paternity of child) फारम कन्सुलर शाखामा आई कन्सुलर अधिकारीका सामुन्ने भर्नुपर्नेछ,
  • अमेरिकी नागरिक बुबाले आधिकारिक रूपमा उक्त सन्तानको उमेर १८ वर्ष नपुगुन्जेल उसको आर्थिक व्ययभारको जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ,
  • बुबाले उक्त सन्तान आफ्नै हो भनी लिखित बयान पेश गर्नुपर्नेछ, अथवा
  • स्थानीय कानुनअनुसार वैधानिक रूपमा उक्त सन्तानलाई ग्रहण गरेको हुनुपर्नेछ, अथवा
  • सन्तान १८ वर्ष नपुग्दै अदालतले उसको अभिभावकत्व प्रमाणित गरेको हुनुपर्नेछ ।

आफ्नो सन्तान अमेरिकी नागरिकताको हकदार छ भन्ने लाग्छ भने के गर्ने ?

तपाईंलाई आफ्नो सन्तान अमेरिकी नागरिकताको हकदार छ भन्ने लाग्छ भने तपाईंले यस कन्सुलर शाखामा आई कन्सुलर रिपोर्ट अफ बर्थ अब्रोड (Consular Report of Birth Abroad (CRBA) को फारम कन्सुलर अधिकृतका सामुन्ने भर्नुपर्नेछ । त्यही समयमा पासपोर्टको लागि पनि आवेदन दिन सकिनेछ ।

जन्मको आधारमा तपाईंको सन्तानले अमेरिकी नागरिकता पाउने योग्यता पुग्दैन भने के गर्ने ?

यस्तो अवस्थामा तपाईंको सन्तानको लागि अङ्गीकृत नागरिकता वा आप्रवासी भिसाको लागि आवेदन दिन सम्भव हुनसक्छ ।