जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने आधार

  1. जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने आधार
  2. अमेरिकी नागरिकतासम्बन्धी दाबी

जन्मको आधारमा पाइने अमेरिकी नागरिकता निम्न कुराहरूमा निर्भर गर्दछ :

१. बच्चाको जन्मको बेला आमा र बुबामध्ये कम्तीमा एकजना अमेरिकी नागरिक हुनुपर्छ ।

२. अमेरिकी नागरिकता रहेको आमा वा बुबासँग बच्चाको रगतको साइनो हुनुपर्छ ।

३. अमेरिकी नागरिकता रहेको आमा वा बुबा बच्चाको जन्मभन्दा पहिले अमेरिकामा बसोबास गरेको प्रमाण हुनुपर्छ ।

अमेरिकामा बसोबास गरेको प्रमाण

अमेरिकामा बसोबास गरेको प्रमाणका लागि तलकामध्ये कुनै वा सबै कागजात पेश गर्न सकिनेछ । प्रमाणहरू यी बाहेक अरु पनि हुन सक्छन् ।

  • तलब बुझेको वा कर बुझाएको स्टेटमेन्ट (W-2)
  • शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू
  • रोजगारीको प्रमाण
  • घरभाडा बुझाएको रसिद
  • अमेरिकी सेनाका लागि सेवा गरेको, अथवा अमेरिकी सरकार वा अमेरिकास्थित अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको कर्मचारी रहेको प्रमाण । अथवा, यस्तो खालको सेवामा रहेका कर्मचारीका आश्रित सन्तान, अविवाहित सन्तान, र परिवारका सदस्य भएको प्रमाण ।
  • अमेरिकामा लगाइएको पासपोर्टको छाप पनि यसको प्रमाण हुनसक्छ, तर यो नै सम्पूर्ण प्रमाण हुने छैन । (अमेरिकी) ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई अमेरिकामा भौतिक रूपमै बसोबास गरेको प्रमाण मानिँदैन ।

तपाईंका अन्य सन्तानलाई विदेशमा भएको जन्मसम्बन्धी कन्सुलर प्रतिवेदन (Consular Report of Birth Abroad) प्रदान गरिएको छ भने सो तपाईंको लागि सहयोगी प्रमाण हुनसक्छ । सहयोगी प्रमाणसम्बन्धी थप सूचनाहरू पनि हेर्नुहोला ।