नेपालमा रहेका अमेरिकी नागरिकले काठमाडौंस्थित दूतावासमा I-130 फारम “पेटिसन फर एलियन रिलेटिभ” (विदेशी नातेदारका लागि दरखास्त) बुझाउन नपाउने 

नेपालमा रहेका अमेरिकी नागरिकले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमा I-130 Petition for Alien Relative (विदेशी नातेदारका लागि दरखास्त फारम) बुझाउन पाउने व्यवस्था हाल कायम छैन ।

अमेरिकी नागरिक तथा आप्रवासी सेवा (USCIS) का सार्वजनिक काउन्टर रहेका अमेरिकी दूतावास र कन्सुलेटमा बाहेक अन्यत्र I-130 Petition for Alien Relative (विदेशी नातेदारका लागि दरखास्त फारम) बुझाउन पाइने व्यवस्था सन् २०११ अगस्ट १५ देखि हटाइएको छ । अमेरिकी नागरिक तथा आप्रवासी सेवा (USCIS) का सार्वजनिक काउन्टर नरहेका देशमा बस्ने अमेरिकी नागरिकले सन् २०११ अगस्ट १५ देखि लागु हुने गरी I-130 फारम USCIS को सिकागोस्थित लकबक्समा पठाउनुपर्नेछ । अमेरिकी नागरिक तथा आप्रवासी सेवा (USCIS) का सार्वजनिक काउन्टर नरहेका देशमा अमेरिकी दूतावास वा कन्सुलेटले तल उल्लिखित असाधारण परिस्थितिमा मात्र I-130 फारम लिन सक्नेछन् ।

काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमा USCIS को सार्वजनिक काउन्टर छैन ।

सन् २०११ अगस्ट १५ अगाडि नै अमेरिकी दूतावास वा कन्सुलेटमा I-130 फारम बुझाइसकेकाहरूको प्रक्रियालाई भने यो परिवर्तित नियमले असर पार्ने छैन ।

२०११ अगस्ट १५ देखि लागु भएको दरखास्त प्रक्रिया :

  • आवेदक USCIS को सार्वजनिक काउन्टर भएको देशमा बस्नुहुन्छ भने USCIS को उक्त फिल्ड कार्यालयमा I-130 फारम सीधै बुझाउन सक्नुहुनेछ अथवा USCIS को सिकागोस्थित लकबक्समा पनि पठाउन सक्नुहुनेछ (तल दिइएकामध्ये एक ठेगानामा पठाउनुहोला) ।
  • आवेदक USCIS को सार्वजनिक काउन्टर भएको देशमा बस्नुहुन्न भने I-130 फारम USCIS को सिकागोस्थित लकबक्समा पठाउनुपर्नेछ (तल दिइएकामध्ये एक ठेगानामा पठाउनुहोला) ।

USCIS को सिकागोस्थित लकबक्सको ठेगाना :

नियमित हुलाक मेलका लागि :
USCIS
P.O. Box 804625
Chicago, IL 60680-4107

एक्सप्रेस मेल वा कुरियरका लागि :
USCIS
Attn: I-130
131 South Dearborn-3rd Floor
Chicago, IL 60603-5517

USCIS को सिकागोस्थित लकबक्समार्फत I-130 फारम बुझाउन थप जानकारी चाहिएमा USCIS को वेबसाइट www.uscis.gov मा हेर्नुहोला वा 1-800-375-5283 मा फोन गर्नुहोला ।

आवेदन सम्बन्धमा थप जानकारी चाहिएमा आवेदकले USCIS का कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला । विदेशमा रहेका USCIS का कार्यालय तथा सम्पर्क ठेगानाका लागि हेर्नुहोस् :  http://www.uscis.gov/international

USCIS का सार्वजनिक काउन्टर नरहेका देशमा बस्ने अमेरिकी नागरिकले दूतावास वा कन्सुलेटमा आवेदन बुझाउन सक्ने असाधारण परिस्थिति :

  • I-130 फारम बुझाउनका लागि आफ्नो परिस्थिति असाधारण हो र यसको लागि विशेष अपवादको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ भने आवेदकले दूतावास वा कन्सुलेटको कन्सुलर शाखामा गई अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ । यस्ता अनुरोधहरूलाई अलग-अलग रूपमा मूल्याङ्कन गरिनेछ ।
  • आवेदकले कन्सुलर शाखामा गई आफ्नो परिस्थितिको ’boutमा विस्तृत व्याख्या गर्नुपर्नेछ । कन्सुलर शाखाले उक्त अनुरोधका ’boutमा USCIS को फिल्ड कार्यालयमा जानकारी गराउँछ । अनुरोधअनुसार अपवादको रूपमा I-130 फारम बुझाउन दिने वा नदिने निर्णय USCIS ले गर्दछ । USCIS ले अपवादको रूपमा लिन सकिने असाधारण परिस्थितिसम्बन्धमा आफ्नो वेबसाइटमा जानकारी गराएको छ । यसका लागि हेर्नुहोस् : http://www.uscis.gov/ilink/docView/AFM/HTML/AFM/0-0-0-1/0-0-0-3481/0-0-0-6254.html

थप जानकारीका लागि अमेरिकी दूतावासको कन्सुलर शाखाको इमेल consktm@state.gov मा सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा सोमबारदेखि शुक्रवार बिहान ९ देखि ११ बजेसम्म ४२३–४५०० मा फोन गर्नुहोस् ।