आन्तरिक राजस्व सेवा (अमेरिकी कर)

आन्तरिक राजस्व सेवा (आइआरएस) ले विदेशमा रहेका अमेरिकी नागरिक र स्थायी बासिन्दालाई कर तिर्नेसम्बन्धमा आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ । यसको विवरण www.irs.gov  मा अन्तर्राष्ट्रिय करदाता सम्बन्धी पेज हेर्नुहोला ।

कर कसले तिर्नुपर्छ ?

सबै अमेरिकी नागरिक र गैरनागरिक स्थायी बासिन्दाले अमेरिकी व्यक्तिगत आयकर विवरण दाखिला गर्नुपर्नेछ । उनीहरू स्थायी रूपमै अमेरिकाबाहिर बसिरहेको भए पनि र करछुट पाउने भए पनि यो विवरण भर्नुपर्नेछ । तपाईं अमेरिकाभित्र वा बाहिर जहाँ बसेको भए पनि आय, सम्पत्ति, वा उपहार करहरू दाखिला गर्ने र तिर्ने नियम प्रायः उही छन् । तपाईंले विश्वको जुनसुकै ठाउँमा बसेर आम्दानी गरेको भए पनि अमेरिकी नियमअनुसार आयकर बुझाउनुपर्नेछ ।

कर बुझाउन वा परामर्शका लागि म अमेरिकी दूतावास जानु पर्ला ?

अमेरिकी दूतावासको नियमअनुसार कन्सुलर अधिकृतहरूले तपाईंको करसम्बन्धी कागजात बुझिलिन वा कर तिर्ने प्रक्रियासम्बन्धमा सल्लाह दिन मिल्दैन । यसका लागि आइआरएस को सेवा लिन सक्नुहुन्छ । आइआरएस ले फोन, फ्याक्स, मेल, अथवा वेबसाइट (https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers) मार्फत विदेशमा रहेका व्यक्ति वा व्यवसायलाई करसम्बन्धी परामर्श सेवा प्रदान गर्दछ ।

अमेरिकी दूतावासका कन्सुलर अधिकृतले अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका वा नगरिरहेकाका लागि व्यक्तिगत करदाता परिचयपत्र नम्बर Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) आवेदनका लागि आवश्यक पर्ने कागजात प्रमाणित गर्न सहयोग गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि तपाईंले नोटरी सेवाका लागि अनलाईन अपोइन्टमेन्ट लिनुपर्नेछ । सो सेवा लिन दूतावास आउँदा फोटो भएको प्रमाणपत्र लिई आउनुपर्नेछ र शुल्कबापत ५० अमेरिकी डलर बुझाउनुपर्नेछ ।