अन्तर्राष्ट्रिय बाल अपहरण

यदि तपाईंको बच्चा अमेरिकाबाट अपहरण भई नेपाल पुर्‍याइएको छ भने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको अधिकृतसँग आफ्नो मुद्दासम्बन्धी कुरा गर्नुहोस् । विभिन्न देशमा के कस्ता स्रोतहरू उपलब्ध छन् भन्ने हामीलाई ज्ञान छ र हामीले तपाईंका प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्छौं । आकस्मिक सम्पर्कसम्बन्धी जानकारी लगायतका नेपालसँग सम्बन्धित जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।