अमेरिकी नागरिकका लागि अतिरिक्त स्रोतसाधन

अमेरिकी नागरिकका लागि थप जानकारी

आपतकालीन सहयोगका लागि अमेरिकी नागरिकहरूले अमेरिकी दूतावासमा जुनसुकै बेला पनि सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । मृत्यु, पक्राउ, गम्भीर रोग वा चोटपटक, अथवा कुनै प्रकारको जीउधनमा खतरा हुने अवस्था भएमा अमेरिकी नागरिकहरूले दूतावासको फोन ९७७–१–४२३–४००० मा फोन गर्नुहोला । कार्यालय खुलेको समयमा भए फोन अपरेटरलाई आफू अमेरिकी नागरिक भएको र आपतकालीन सहयोग चाहिएकाले अमेरिकी नागरिक सेवा युनिटमा फोन सम्पर्क गराइमाग्नु होला । अन्य समयमा भए अपरेटरलाई ड्युटी अफिसरलाई सम्पर्क गराइदिन अनुरोध गर्नुहोला । अमेरिकी नागरिकको आपतकालीन सहयोगका लागि ड्युटी अफिसर हरहमेशा उपलब्ध हुनेछन् । तर भिसा वा अन्य नियमित सेवाका लागि ड्युटी अफिसरलाई सम्पर्क नगर्नुहोला । माथिको फोन नम्बरमा सम्पर्क हुन नसकेको अवस्थामा ९७७–१–४००–७२०० मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।

अमेरिकामा जस्तै यहाँ पनि आपतकालीन सेवाको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको नै हो । त्यसैले भ्रमणमा निस्कनुअघि नै स्थानीय प्रहरी र स्वास्थ्य संस्थाहरूको सम्पर्क ठेगाना आफूसँग राख्‍नुहोला । नेपालमा उपलब्ध आपतकालीन सेवासम्बन्धी केही जानकारी यहाँ दिइएको छ ।