पहिलो पटक राहदानीको लागि आवेदन

यदि तपाईंको नाममा हालसम्म अमेरिकी राहदानी जारी गरिएको छैन र तपाईंलाई तल उल्लिखित मध्येका कुनै एक कागजात जारी गरिएको छ भने तपाईंले अमेरिकी दूतावासको कन्सुलर शाखामा आई अमेरिकी राहदानीको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ । त्यसको लागि तपाईंले अनलाइन मार्फत अपोइन्टमेन्ट लिनुपर्छ (अमेरिकी राहदानीको लागि आवेदन) ।

यदि तपाईंसँग कागजातको सक्कल प्रति छैन भने उक्त कागजात जारी गर्ने अधिकारीबाट प्रमाणिकरण गरिएको प्रति प्राप्त गरिसकेपछि मात्र आवेदन पेश गर्नुपर्दछ ।

 • अमेरिकी जन्मदर्ता प्रमाणपत्र (प्रमाणित प्रतिका लागि कृपया आफू जन्मिएको राज्यमा सम्पर्क गर्नुहोला),
 • विदेशमा भएको जन्मसम्बन्धी अमेरिकी कन्सुलर प्रतिवेदन (FS-240 फारम) (प्रमाणित प्रतिका लागि कृपया अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको राहदानी सेवा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला)
 • अमेरिकी जन्म प्रमाणीकरण (FS-545 वा DS-1330 फारम) (प्रमाणित प्रतिका लागि कृपया अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको राहदानी सेवा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला)
 • अमेरिकी नागरिकताको प्रमाणपत्र (प्रमाणित प्रतिका लागि कृपया अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवामा सम्पर्क गर्नुहोला)
 • अमेरिकी अङ्गीकरणको प्रमाणपत्र (प्रमाणित प्रतिका लागि कृपया अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवामा सम्पर्क गर्नुहोला)
 • आफ्नो नाम उल्लेख भएको अमेरिकी नागरिक हुनुहुने तपार्इंको आमा र/वा बुबाको राहदानी (तपार्इंको आमाबाबुको राहदानीसम्बन्धी रेकर्डका लागि कृपया अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको राहदानी सेवा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला) 

स्मरण गर्नुहोस् : यदि तपार्इं विदेशमा जन्मिएको १८ वर्ष मुनिको आफ्नो सन्तानको पहिलो राहदानीको लागि आवेदन दिदै हुनुहुन्छ भने तपार्इंले पहिला उक्त सन्तानको जन्म’bout रिपोर्ट गर्नुपर्दछ ।

अमेरिकी राहदानीको लागि आवेदन दिन आउँदा कृपया निम्न उल्लिखित कागजातहरू अपोइन्टमेन्टको समयमा साथमा ल्याउनुहोला :

 • पूर्ण रूपमा भर्नुभएको तर हस्ताक्षर नगरिएको राहदानी आवेदन फारम DS-11
 • अमेरिकी नागरिकताको प्रमाण,
 • अमेरिकी जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, वा
 • विदेशमा भएको जन्मसम्बन्धी अमेरिकी कन्सुलर प्रतिवेदन, वा
 • अमेरिकी जन्म प्रमाणीकरण, वा
 • अमेरिकी नागरिकता प्रमाणीकरण, वा
 • अमेरिकी अङ्गीकरणको प्रमाणपत्र, वा
 • आफ्नो नाम उल्लेख भएको अमेरिकी नागरिक हुनुहुने तपार्इंको आमा र/वा बुबाको राहदानी,
 • तपार्इंको लङ्ग-फर्म (विस्तृत जानकारी भएको) जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति : यदि तपार्इंको नागरिकता प्रमाण गर्ने आधार तपार्इंको नाम उल्लेख भएको अमेरिकी नागरिक हुनुहुने तपार्इंको आमा वा बुबाको राहदानी हो भने,
 • परिचयको प्रमाण,
 • कुनै पनि देशको वैध राहदानी, वा
 • फोटो सहितको वैध सवारी चालक अनुमति पत्र, वा
 • फोटो सहितको राष्ट्रिय परिचय पत्र, वा
 • अमेरिकी वा राज्य सरकारद्वारा जारी वैध परिचय पत्र, वा
 • अमेरिकी सेनाको परिचय पत्र, वा
 • यदि तपार्इंसँग आफ्नो परिचय खुल्ने कुनै कागजात छैन भने तपार्इंले वैध राहदानी (अमेरिकी राहदानी भए बेस) बोक्ने १८ वर्ष माथिको कुनै एक पारिवारिक सदस्य (आमा / बुबा /दाइ वा भाइ / दिदी वा बहिनी) साथमा ल्याउनुपर्छ जसले तपार्इंलार्इ पहिचान गर्ने गरी सपथ बयान दिनुपर्नेछ ।
 • तपार्इंले हाल बोक्नुहुने, विगतमा बोक्नुभएको, वा तपार्इंको नाम उल्लेख भएको कुनै पनि विदेशी राहदानी,
 • तपार्इंको विदेशी (गैरअमेरिकी) अङ्गीकरण प्रमाणपत्र : तपार्इंको नागरिकताको प्रमाण जारी भएपश्चात् अङ्गीकरण वा दर्ता मार्फत अन्य राष्ट्रियता प्राप्त गर्नुभएको खण्डमा,
 • नाम परिवर्तन गरिएको लिखित प्रमाण (लागु हुने अवस्थामा मात्र),
 • दुर्इवटा दुरुस्त पासपोर्ट फोटो : हामीले तोकेको मापदण्ड विपरितका फोटोहरू अस्वीकार गरिनेछ ।
 • १६ वर्ष मुनिका आवेदकका लागि राहदानी आवेदन शुल्क ११५ डलर, वा १६ वर्ष माथिका आवेदकका लागि राहदानी आवेदन शुल्क ११० डलर (नगद स्वरूप अमेरिकी डलर वा नेपाली रूपैयाँमा बुझाउनुपर्ने) ।