बालबालिकाको राहदानी नवीकरण

कृपया ध्यान दिनुहोला : अमेरिकी कानुनबमोजिम आफ्नो वा आफ्नो बच्चाको सामाजिक सुरक्षा नम्बर भएमा सो नम्बर अमेरिकी राहदानीको लागि आवेदन गर्दा वा अमेरिकी राहदानी नवीकरण गर्दा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । अमेरिकी राहदानीको लागि आवेदन पेश गरियो तर आफूसँग भएको सामाजिक सुरक्षा नम्बर पेश गरिएन भने राहदानी आवेदनउपरको कार्यवाहीमा ढिलाइ हुनेछ र/वा आवेदन अस्वीकृत हुनेछ । नयाँ वा प्रतिलिपि सामाजिक सुरक्षा नम्बर तथा कार्ड प्राप्‍त गर्नेसम्बन्धी थप जानकारीका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रशासन कार्यालयलाई सम्पर्क गर्नुहोला । साथै, आफ्नो सबैभन्दा नजिकको सामाजिक सुरक्षा कार्यालयमा समेत सम्पर्क गर्न सकिनेछ । नेपालका बासिन्दाहरूका लागि सबैभन्दा नजिकको सामाजिक सुरक्षा कार्यालय फिलिपिन्सको मनिलामा रहेको छ ।

 • यदि तपाईं १६ वर्ष पुगिसक्नुभएको छ तर १८ वर्ष पूरा भइसक्नुभएको छैन भने तथा तपाईंले आवेदनको साथ हाल बोकिराखेको राहदानी बुझाउन सक्नुहुन्छ भने कृपया दूतावासको कन्सुलर शाखामा आउँदा उक्त राहदानीका साथमा देहायका दस्तावेज ल्याउनुहोला :
 • पूर्ण रूपमा भरिएको तर हस्ताक्षर नगरिएको राहदानी आवेदनसम्बन्धी फारम DS-11,
 • तपाईंको हालको अमेरिकी राहदानी,
 • तपाईंको आमाबाबुमध्ये कुनै एकजना (वा कानूनी अभिभावक) र उहाँको वैध अमेरिकी वा विदेशी राहदानी,
 • हाल बोकिराख्नुभएको वा विगतमा बोक्नुभएको वा आफ्नो नाम उल्लिखित भएको कुनै पनि विदेशी राहदानी,
 • नाम परिवर्तन गरेको अवस्थामा त्यसको लिखित प्रमाण,
 • एउटा पासपोर्ट साइजको फोटो : दूतावासले जनाए अनुसारको फोटोसम्बन्धी मापदण्डसँग मेल नखाने फोटो अस्वीकार गरिनेछ,
 • १४५ डलर राहदानी आवेदन शुल्क (अमेरिकी डलर वा नेपाली रुपैयाँमा बुझाउनुपर्ने) ।
 • यदि तपाईं १६ वर्षभन्दा कम उमेरको हुनुहुन्छ र तपाईंले आवेदनको साथ हाल बोकिराख्नुभएको राहदानी बुझाउन सक्नुहुन्छ भने कृपया दूतावासको कन्सुलर शाखामा आउँदा उक्त राहदानीका साथमा देहायका दस्तावेज ल्याउनुहोला :पूर्ण रूपमा भरिएको तर हस्ताक्षर नगरिएको राहदानी आवेदन सम्बन्धी फारम DS-11,
 • हालको अमेरिकी राहदानी (कुनै पनि बालबालिका जसको राहदानी पाँच वर्षभन्दा कम उमेरको छँदा जारी गरिएको थियो भने पहिलो राहदानी जारी भएको समयदेखि हालसम्म उमेर ढल्किएको देखाउने फोटोहरू प्रस्तुत गर्नुपर्छ) र तपाईंसँग भएका कुनै पनि विदेशी राहदानी (हरू),
 • एउटा पासपोर्ट साइजको फोटो : दूतावासले जनाए अनुसारको फोटोसम्बन्धी मापदण्डसँग मेल नखाने फोटो अस्वीकार गरिनेछ,
 • ११५ डलर राहदानी आवेदन शुल्क (अमेरिकी डलर वा नेपाली रुपैयाँमा बुझाउनुपर्ने) ।

दुवै आमाबाबुको मन्जुरी

१६ वर्ष मुनिका सम्पूर्ण बालबालिका राहदानीसम्बन्धी सबै किसिमका सेवाका लागि दूतावास आउँदा दुवै आमाबाबुको साथमा आउनुपर्ने हुन्छ । आमाबाबुले बालबालिकाको तर्फबाट आवेदन बुझाउनु पर्दछ ।

 • आमाबाबुको फोटो सहितको परिचय : आफ्नो बालबालिकाको साथ दूतावास आउने आमाबाबुले आफ्नो वैध अमेरिकी वा विदेशी राहदानी बुझाउनुपर्छ । राहदानी अपोइन्टमेन्टको बेलामा फिर्ता गरिने छ ।
 • छोराछोरीसँग आमाबाबुको नाता सम्बन्धको प्रमाण :
 • आमाबाबुको नाम उल्लेख भएको तथा प्रमाणित गरिएको राज्यद्वारा जारी अमेरिकी जन्मदर्ता प्रमाणपत्र (महत्वपूर्ण तथ्याङ्क वा स्वास्थ्य मन्त्रालय),
 • प्रमाणित गरिएको विदेशी जन्मदर्ता प्रमाणपत्र (आमाबाबुको नाम सहित र आवश्यक परेको अवस्थामा अनुवाद सहित), वा
 • विदेशमा भएको जन्मसम्बन्धी कन्सुलरको प्रतिवेदन (फारम FS-240) (आमाबाबुको नाम सहित), वा
 • विदेशमा भएको जन्मसम्बन्धी प्रमाणपत्र (फारम DS-1350) (आमाबाबुको नाम सहित), वा
 • धर्मसन्तान ग्रहण गर्ने आमाबाबुको नाम उल्लेख गरिएको राज्यद्वारा जारी संशोधित अमेरिकी जन्मदर्ता प्रमाणपत्र सहितको धर्मसन्तान ग्रहणसम्बन्धी आदेश (धर्मसन्तान ग्रहण गर्ने आमाबाबुको नाम सहित), वा
 • पालनपोषण गर्न पाउने वा अभिभावक हुन पाउने हक प्रमाणित गर्ने अदालती आदेश ।

कृपया ध्यान दिनुहोस् : यदि तपाईंको थर आफ्नो बच्चाको थरसँग मिल्दैन वा तपाईंको नाम उसको बाबु वा आमा भनी प्रमाणित गर्ने कागजातमा लेखिएको नामबाट फरक छ भने तपाईंले फरक नामहरू आफू एकै व्यक्तिको रहेको तथा फरक थर भए पनि बच्चा आफ्नै हो भनी प्रमाणित गर्ने कागजातहरू पेश गर्नुपर्दछ (विवाह/पारपाचुकेको प्रमाणपत्र, अदालतको आदेश) ।

एकजनाले मात्र (बाबु वा आमाले) आवेदन गर्दा

राहदानीको लागि आवेदन गर्ने समयमा बच्चाको साथ एकजना बाबु वा आमा मात्र उपस्थित हुनसक्ने अवस्था आएको खण्डमा माथि उल्लिखित कुराहरू बाहेक निम्न कुराहरू पनि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 • मन्जुरीनामा फारम DS-3053 : यदि तपाईं गैरआवेदक बाबु / आमा वा अभिभावक हो भने तपाईं आफ्नो नाबालिग बच्चाको साथ उपस्थित हुन नसक्ने भएकोले उसले अमेरिकी राहदानीको लागि आवेदन गर्न सक्नेछ भनी लिखित मन्जुरी दिनको लागि यो फारम भर्नुहोस् (मन्जुरीनामा) ।
 • मन्जुरीनामा फारम DS-5525 : यदि तपाईं आवेदन दिने बाबु / आमा वा अभिभावक हो र गैरआवेदक बाबु / आमा वा अभिभावकको लिखित मन्जुरी प्राप्त गर्न सक्नुभएन भने यो फारम भर्नुहोस् (अविलम्ब विशेष पारिवारिक अवस्थासम्बन्धी बयान) ।

माथि उल्लिखित फारमको अलावा उपस्थित नहुने बाबु वा आमाले देहायका मध्ये एक कागजात बुझाउनुपर्छ :

 • वैध अमेरिकी वा विदेशी राहदानी, वा
 • वैध सवारी चालक प्रमाणपत्र,
 • वैध सैनिक परिचयपत्र, वा
 • वैध अमेरिकी सरकारको परिचयपत्र, वा
 • फोटो सहितको अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा विभाग (United States Citizenship and Immigration Services) बाट जारी गरिएको अङ्गीकरण वा नागरिकताको प्रमाण पत्र, वा
 • अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा विभागबाट जारी ग्रीन कार्ड, वा
 • आवेदन दिन आउने बाबु वा आमाको आफ्नो बच्चाको राहदानीमा एकल अधिकार हुनेछ भन्ने ’bout प्रमाण देहायका मध्येका एउटा कागजात मार्फत प्रमाणित गरिनुपर्नेछ :
 • आवेदन दिने बाबु वा आमाको मात्र नाम उल्लेख भएको विदेश जन्म’bout कन्सुलरको प्रतिवेदन (फारम FS-240) वा विदेश जन्मसम्बन्धी प्रमाणपत्र (फारम DS-1350), वा
 • बच्चाको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, जसमा आवेदन दिने बाबु वा आमाको मात्र नाम उल्लेख छ, वा
 • धर्मसन्तान ग्रहणसम्बन्धी आदेश (यदि आवेदन दिने बाबु वा आमा धर्मसन्तान ग्रहण गर्ने एकल बाबु वा आमा हो भने), वा
 • यदि आवेदन दिने बाबु वा आमालाई बच्चाको पालनपोषणका लागि एकल अधिकार दिइएको छ भने तत्सम्बन्धमा जारी अदालतको आदेश (उक्त आदेशले बच्चाको यात्रामा कुनै प्रतिबन्ध लगाएको हुने छैन), वा
 • गैरआवेदक आमा वा बाबु असक्षम रहेको ’bout दिइएको न्यायिक घोषणा, वा
 • गैरआवेदक आमा वा बाबुको मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र ।