वयस्कको राहदानी नवीकरण

कृपया ध्यान दिनुहोला : अमेरिकी कानुनबमोजिम आफ्नो वा आफ्नो बच्चाको सामाजिक सुरक्षा नम्बर भएमा सो नम्बर अमेरिकी राहदानीको लागि आवेदन गर्दा वा अमेरिकी राहदानी नवीकरण गर्दा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । अमेरिकी राहदानीको लागि आवेदन पेश गरियो तर आफूसँग भएको सामाजिक सुरक्षा नम्बर पेश गरिएन भने राहदानी आवेदनउपरको कार्यवाहीमा ढिलाइ हुनेछ र/वा आवेदन अस्वीकृत हुनेछ । नयाँ वा प्रतिलिपि सामाजिक सुरक्षा नम्बर तथा कार्ड प्राप्‍त गर्नेसम्बन्धी थप जानकारीका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रशासन कार्यालयलाई सम्पर्क गर्नुहोला । साथै, आफ्नो सबैभन्दा नजिकको सामाजिक सुरक्षा कार्यालयमा समेत सम्पर्क गर्न सकिनेछ । नेपालका बासिन्दाहरूका लागि सबैभन्दा नजिकको सामाजिक सुरक्षा कार्यालय फिलिपिन्सको मनिलामा रहेको छ ।

यदि तपाईंको राहदानीको म्याद सकिसकेको वा सकिन लागेको छ भने हामी तपाईंलाई आफ्नो राहदानी तुरुन्त नवीकरण गर्न सुझाव दिन्छौं । त्यसको लागि अपोइन्टमेन्ट लिनुपर्छ । हरेक अमेरिकी नागरिकले आफ्नो नागरिकताको प्रमाण खुलाउने कागजात तथा वैध राहदानी हरबखत आफ्नो साथमा राख्नुपर्दछ ’cause कुनै पनि बेला आकस्मिक यात्रा गर्नुपरेमा तिनको आवश्यकता पर्दछ ।

काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासबाट नयाँ राहदानी प्राप्त गर्ने अमेरिकीहरूले काठमाडौंस्थित नेपाल सरकारको अध्यागमन विभागमा गई पुरानो राहदानीमा भएको वैध नेपाली भिसा नयाँ राहदानीमा स्थानान्तरण गर्नु पर्दछ । नेपाली अध्यागमनसम्बन्धी नियम तथा नियमावलीहरूका ’bout थप जानकारीका लागि कृपया नेपाल सरकारको अध्यागमन विभागको वेबसाइटमा जानुहोला ।

तल उल्लिखित शर्तहरू पढ्नुहोस् र आफूलार्इ लागु हुने निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस् :

 • यदि तपाईं १८ वर्ष वा बढी उमेरको हुनुहुन्छ, यदि तपार्इंसँग क्षति नभएको राहदानी छ जुन विगत १५ वर्षको अवधिभित्र तथा तपार्इंको १६औं जन्मदिनमा वा तत्पश्चात् जारी गरिएको थियो, यदि तपार्इंको राहदानी हाल प्रयोग हुने नाममा जारी गरिएको थियो वा यदि आफ्नो नाम परिवर्तन गर्नुभएको हो भने उक्त परिवर्तित नाम प्रमाणित गर्ने कानूनी आधार छ भने, कृपया दूतावासको कन्सुलर शाखामा आउँदा उक्त राहदानीका साथमा देहायका दस्तावेजहरू ल्याउनुहोला :
 • पूर्ण रुपमा भरिएको तर हस्ताक्षर नगरिएको राहदानी आवेदनसम्बन्धी फारम DS-82,
 • तपाईंको हालको अमेरिकी राहदानी,
 • नाम परिवर्तन गरेको अवस्थामा त्यसको लिखित प्रमाण,
 • एउटा पासपोर्ट साइजको फोटो : दूतावासले जनाए अनुसारको फोटोसम्बन्धी मापदण्डसँग मेल नखाने फोटो अस्वीकार गरिनेछ,
 • तपार्इंको विदेशी (गैरअमेरिकी) अङ्गीकरण प्रमाणपत्र : तपार्इंको हालको अमेरिकी राहदानी जारी भएपश्चात् अङ्गीकरण वा दर्तामार्फत अन्य नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको खण्डमा,
 • ११० डलर राहदानी आवेदन शुल्क (अमेरिकी डलर वा नेपाली रुपैयाँमा नगद स्वरूप बुझाउनुपर्ने) ।
 • यदि तपार्इं १८ वर्ष वा बढी उमेरको हुनुहुन्छ र तपार्इंको हालको राहदानी १५ वर्षभन्दा अगाडि वा तपार्इंको १६औं जन्मदिन अगाडि (तथा विगत १५ वर्ष भित्र) जारी गरिएको थियो, र तपार्इंले आवेदन बुझाउँदा आफ्नो राहदानी समेत बुझाउन सक्नुहुन्छ भने कृपया दूतावासको कन्सुलर शाखामा आउँदा उक्त राहदानीका साथमा देहायका दस्तावेजहरू ल्याउनुहोला :
  • पूर्ण रुपमा भरिएको तर हस्ताक्षर नगरिएको राहदानी आवेदनसम्बन्धी फारम DS-11,
  • तपाईंको हालको राहदानी,
  • परिचयको प्रमाण :
 • कुनै पनि देशको वैध राहदानी, वा
 • फोटो सहितको वैध सवारी चालक अनुमति पत्र, वा
 • फोटो सहितको राष्ट्रिय परिचय पत्र, वा
 • अमेरिकी सरकार वा राज्य सरकारद्वारा जारी वैध परिचय पत्र, वा
 • अमेरिकी सेनाको परिचय पत्र, वा
 • पहिचान गर्ने साक्षी : यदि तपार्इंले माथि उल्लेख गरिए अनुरूपको फोटो सहितको प्रमाण बुझाउन सक्नुहुन्न भने तपार्इंले आफूसँग दुर्इ वर्षभन्दा बढी चिनजानमा रहेको तथा तपार्इंको पहिचान ’bout सपथ बयान प्रस्तुत गर्नसक्ने नातेदार वा साथी (सकेस्म्म पारिवारिक सदस्य) साथमा ल्याउनुपर्छ ।
 • तपार्इंले हाल बोकिराख्नुभएको, विगतमा बोक्नुभएको, वा तपार्इंको नाम उल्लेख भएको कुनै पनि विदेशी राहदानी,
 • तपार्इंको विदेशी (गैरअमेरिकी) अङ्गीकरण प्रमाणपत्र : तपार्इंको नागरिकताको प्रमाण जारी भएपश्चात् अङ्गीकरण वा दर्तामार्फत अन्य राष्ट्रियता प्राप्त गर्नुभएको खण्डमा,
 • नाम परिवर्तन गरिएको लिखित प्रमाण (लागु हुने अवस्थामा मात्र),
 • एउटा पासपोर्ट फोटो : हामीले तोकेको मापदण्ड विपरितको फोटो अस्वीकार गरिनेछ ।
 • १४५ डलर राहदानी आवेदन शुल्क (अमेरिकी डलर वा नेपाली रुपैयाँमा नगद स्वरूप बुझाउनुपर्ने) ।