सेलेक्टिभ सर्भिस रजिस्ट्रेसन

विदेशस्थित अमेरिकी दूतावास तथा कन्सुलेटहरूले सेलेक्टिभ सर्भिस सिस्टममा रजिस्ट्रेशनका लागि सहयोग गर्छन् ।

यस समयमा सेलेक्टिभ सर्भिस सिस्टमको अनलाइन दर्ता गर्ने साइट विदेशस्थित सहभागीहरूका लागि अस्थायी रूपमा अनुपलब्ध छ । सुरक्षाका कारण विदेशस्थित सहभागीहरूले तल दिइएको फारम भरी सेलेक्टिभ सर्भिस सिस्टमको निम्न ठेगानामा पठाउनुपर्नेछ :

Selective Service System
Registration Information Office
P.O. Box 94739
Palatine, IL 60094-4739

सेलेक्टिभ सर्भिस दर्ता फारम (PDF 49 KB)