सेवानिवृत्त सैनिक मामिला (Veterans Affairs)

विदेशमा रहेका भूतपूर्व सैनिकहरूले आफूले प्राप्त गर्ने सुविधाहरूको लागि आफ्नै कम्प्युटरबाट अनलाइन मार्फत आवेदन गर्न सक्छन् । उक्त आवेदन फारम Veterans Online Application (VONAPP) भर्नका लागि तपाईंको कम्प्युटरमा चारवटा तोकिएको ब्राउजरमध्ये एक हुनु पर्दछ र १२८ बिट इन्क्रिप्शन (128-bit encryption) को न्यूनतम क्षमता हुनुपर्दछ । यदि तपाईंको कम्प्युटरमा सही ब्राउजर छैन भने भेटेरन्स बेनेफिट्सको वेबसाइटबाट निःशुल्क डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ । भेटेरन्स बेनेफिट्स (Veterans Benefits) को वेबसाइटले तपाईंले इन्क्रिप्शन सफ्टवेयर (encryption software) डाउनलोड गर्नु पर्ने नपर्ने ’bout बताउनेछ र यदि पर्ने हो भने निःशुल्क डाउनलोड गर्न मिल्ने लिङ्क उपलब्ध गराउनेछ । कृपया ख्याल गर्नुहोस् उक्त इन्क्रिप्शन सबै देशमा काम नगर्न सक्छ । (VONAPP) उपलब्ध नभएको खण्डमा सबैभन्दा नजिकैको अमेरिकी दूतावास वा वाणिज्यदूतावासले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्नेछ ।