नोभल कोरोना भाइरस’bout भिसा आवेदकहरूलाई जरुरी सूचना

सम्पन्न हुन बाँकी (अर्थात् पेन्डिङ) कन्सुलर अप्वाइन्टमेन्ट भएको मध्येका ती व्यक्ति (१) जो विगतका १४ दिनभित्र जनवादी गणतन्त्र चीनका विशेष प्रशासनिक क्षेत्रहरू हङकङ र मकाउ बाहेकका भूभागमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, (२) जो हाल फ्लुको जस्ता लक्षणहरू सामना गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा (३) जसलाई आफू नोभल कोरोना भाइरसको सम्पर्कमा आएको हुनसक्ने भन्ने लागेको छ, हामी वहाँहरूलाई आफ्नो अप्वाइन्टमेन्ट कम्तीमा १४ दिन पछाडि सार्न सशक्त रूपमा प्रोत्साहन गर्दछौँ । अप्वाइन्टमेन्ट परिवर्तन गर्न कुनै शुल्क लाग्ने छैन र भिसा आवेदन शुल्क सो शुल्क तिरेको देशमा एक वर्षका लागि मान्य रहनेछ । सम्पन्न हुन बाँकी भिसा अप्वाइन्टमेन्ट पुनः निर्धारण गर्न निर्देशनका लागि कृपया support-nepal@ustraveldocs.com मा इमेल पठाउनुहोस् । सम्पन्न हुन बाँकी भिसा अप्वाइन्टमेन्ट पुनर्निर्धारण गर्ने सम्बन्धी जानकारीका लागि नेपालबाट फोन गर्दा १-८००-०९१-०११४ मा र अमेरिकाबाट फोन गर्दा १-७०३-९८८-३४२८ मा गर्नुहोस् । सम्पन्न हुन बाँकी अमेरिकी नागरिक सेवा अप्वाइन्टमेन्ट पुनर्निर्धारण गर्ने सम्बन्धी जिज्ञासाहरूमा मार्गदर्शनका लागि कृपया consktm@state.gov  मा इमेल पठाउनुहोस् ।