आप्रवासी भिसा

आप्रवासी भिसाको लागि आवेदन गर्दा सामान्यतया आप्रवासनको चाहना राख्‍ने विदेशी नागरिकलाई अमेरिकी नागरिक वा वैध स्थायी बासिन्दा (एलपीआर) को हैसियतमा रहेका नातेदार वा सम्भावित अमेरिकी रोजगारदाताले स्पन्सर गर्नुपर्छ र आप्रवासी भिसाको लागि आवेदन दिनुअघि नै स्वीकृत पेटिशन साथमा हुनुपर्छ । स्पन्सरले विदेशी नागरिकको तर्फबाट अमेरिकी नागरिकता तथा अध्यागमन सेवासम्बन्धी कार्यालय (युएससीआईएस) मा पेटिशन फाइल गर्ने प्रक्रिया थाल्छन् । डाइभर्सिटी भिसा (डिभी) कार्यक्रम लगायत विभिन्न प्रकारका अमेरिकी आप्रवासी भिसाको सूची usvisas.state.gov मा दिइएको छ । आप्रवासी भिसाको लागि आवेदन थाल्नका लागि usvisas.state.gov मा गई आवश्यकता अनुसार आप्रवासी भिसा प्रक्रिया वा डाइभर्सिटी भिसा प्रक्रिया छनोट गरी त्यसमा दिइएका निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस् ।

युएससीआईएसले तपाईँको पेटिशन स्वीकृत गरिसकेपछि र तपाईँले नेशनल भिसा सेन्टर (एनभीसी) सँग प्रिप्रोसेसिङको काम पूरा गरेपछि वा तपाईँ डिभी चिट्ठाका लागि छनोट हुनुभएको छ र केन्टकी कन्सुलर सेन्टर (केसीसी) सँग प्रोसेसिङ पूरा गरिसक्नुभएको छ भने थप मार्गदर्शन तथा निर्देशनका लागि एनभीसी र केसीसीले दिएका निर्देशनका साथै यस वेबसाइटमा दिइएको जानकारीको पुनरावलोकन गर्नुहोस् ।

आप्रवासी भिसा