रोजगारमा आधारित आप्रवासन

हरेक आर्थिक वर्ष (अक्टोबर १ – सेप्टेम्बर ३०) अमेरिकी आप्रवासनसम्बन्धी कानून अन्तर्गत योग्य आवेदकहरूका लागि करिब १४०,००० रोजगारमा आधारित आप्रवासी भिसाहरू उपलब्ध गराइन्छ । रोजगारमा आधारित आप्रवासी भिसाहरू प्राथमिकताका आधारमा पाँच वटा वर्गमा विभाजन गरिएको छ । केही अवस्थामा पति या पत्नी तथा बालबच्चासँगै अमेरिका लैजान पाइनेछ भने केही अवस्थामा पछि बोलाउन सकिनेछ । रोजगारमा आधारित आप्रवासी भिसाका पाँच वटा वर्ग ’bout थप जानकारी usvisas.state.gov मा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।

रोजगारमा आधारित आप्रवासी भिसाको लागि आवेदन गर्न usvisas.state.gov मा आप्रवासी भिसा प्रक्रिया’bout दिइएका निर्देशनहरूको पालना गर्नुहोस् । निर्देशन अनुरुप प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि थप निर्देशनका लागि यस वेबसाइटमा उपलब्ध जानकारीका साथसाथै नेशनल भिसा सेन्टर (NVC) ले दिएको निर्देशनहरूको पुनरावलोकन गर्नुहोस् ।