अन्तर्वार्ता पश्चात्

  1. अन्तर्वार्ता
  2. केस स्टेटस
  3. अन्तर्वार्ता पश्चात्

तपाईंको भिसा स्वीकृत भएको खण्डमा तपाईंले कसरी र कहिले भिसासहितको आफ्नो राहदानी फिर्ता पाउनुहुनेछ भन्ने ’bout तपाईंलाई जानकारी गरिनेछ । तपाईंले भिसा प्राप्त गरेपछि के गर्ने, अमेरिका छिरेपछि के गर्ने, USCIS आप्रवासी शुल्क तिर्ने ’bout तथा अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी’bout बुझ्न usvisas.state.gov मा भएको अन्तर्वार्ता पश्चात् अर्थात् After the Interview भाग राम्रोसँग पढ्नुहोस् ।