अन्तर्वार्ता पश्चात्

तपाईंको भिसा स्वीकृत भएको खण्डमा तपाईंले कसरी र कहिले भिसासहितको आफ्नो राहदानी फिर्ता पाउनुहुनेछ भन्ने ’bout तपाईंलाई जानकारी गरिनेछ । तपाईंले भिसा प्राप्त गरेपछि के गर्ने, अमेरिका प्रवेश गरेपछि के गर्ने तथा अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी’bout बुझ्न usvisas.state.gov मा भएको मङ्गेतर भिसा प्रक्रिया (Fiancé(e) Visa Process) मा दिइएको विवरण अध्ययन गर्नुहोस् ।