अन्तर्वार्ता

तपाईंले usvisas.state.gov मा भएको आप्रवासी भिसा प्रक्रिया अन्तर्गत नेशनल भिसा सेन्टर (NVC) लाई आवश्यक शुल्क तिरेपछि तथा आप्रवासी भिसा आवेदन फारम (DS-260), एफिडेभिट अफ सपोर्ट (Affidavit of Support) र अन्य सहायक दस्तावेजहरू बुझाएपछि नेशनल भिसा सेन्टरले तपाईंले सबै प्रक्रिया पूरा गरे नगरेको जाँच गर्नेछ । तपाईंको केस अन्तर्वार्ताको लागि स्वीकृत भएपछि NVC ले तपाईंको अन्तर्वार्ताको लागि अपोइन्टमेन्ट तय गर्न हामीसँग सहकार्य गर्नेछ ।

तपाईंले अन्तर्वार्ता प्रक्रियासम्बन्धी थप जानकारी usvisas.state.gov मा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।

USCIS ले I-129F आवेदन स्वीकृत गरेपछि प्रोसेसिङ्गको लागि नेशनल भिसा सेन्टर (NVC) पठाउँछ । NVC ले त्यस पछि उक्त आवेदन अमेरिकी दूतावासको कन्सुलर शाखामा पठाउँछ जहाँ मङ्गेतरले K गैरआप्रवासी भिसा (K1, K2, K3, वा K4 भिसा) को लागि आवेदन गर्नेछ ।

दूतावासले स्वीकृत भएको आवेदन प्राप्त गरिसकेपछि मङ्गेतरलाई सम्पर्क गरी भिसा प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने सम्बन्धी निर्देशिका प्याकेट (“Packet 3”) लिन दूतावासको कन्सुलर शाखामा बोलाउनेछ ।