अन्तर्वार्ता

तपाईंले usvisas.state.gov मा भएको डाइभर्सिटी भिसा प्रक्रिया पूरा गर्नुका साथै आप्रवासी भिसा आवेदन फारम (DS-260) बुझाउनुभएपछि तपार्इंलार्इ केन्टकी कन्सुलर सेन्टर (KCC) बाट अन्तर्वार्ताको मिति तय भएको सम्बन्धमा र्इमेल आउनसक्छ । उक्त ईमेलमा इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा (E-DV) को वेबसाइटमा गई आफ्नो डिभी एन्ट्री कन्फरमेशन नम्बर (DV entry confirmation number) प्रयोग गरी एन्ट्रान्ट स्टेटस चेक (Entrant Status Check) मा लगिन गर्ने निर्देशन दिइएको हुन्छ । त्यहाँ तपाईंले आफ्नो अन्तर्वार्ताको मिति, समय र स्थान हेर्न सक्नुहुन्छ ।

तपाईंले अन्तर्वार्ता प्रक्रियासम्बन्धी थप जानकारी usvisas.state.gov मा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।