रिटर्निङ्ग रेसिडेन्ट भिसा

अमेरिका बाहिर एक वर्षभन्दा बढी समय रहेका वा Re-entry Permit बमोजिम अमेरिका फिर्ता हुनुपर्ने अवधि नाघेका पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट (अर्थात् वैध स्थायी वासिन्दा वा LPR) वा कन्डिशनल रेसिडेन्ट (CR) ले अमेरिका पुनः छिर्न तथा स्थायी बासिन्दाका रूपमा बसोबास गर्नका लागि नयाँ आप्रावासी भिसा लिनुपर्ने हुन्छ । रिटर्निङ्ग रेसिडेन्ट भिसा’bout थप जानकारी usvisas.state.gov मा उपलब्ध छ ।