अमेरिकामा भ्रमण तथा पर्यटन

Discover America
भ्रमण तथा पर्यटन अमेरिका ’bout थप जान्नुहोस् । अमेरिकासँग आदानप्रदान गर्ने धेरै थोक छन् । अमेरिकाको इतिहास ’bout जान्नुहोस् । हाम्रा राष्ट्रिय निकुञ्‍ज र प्राकृतिक आश्‍चार्यहरूको अवलोकन गर्नुहोस् । हाम्रा कला, वास्तुकला, समुद्रीतटको अनुभव बटुल्नुहोस् र हाम्रा खानाका परिकार तथा मदिराको स्वाद लिनुहोस् । सुन्दर दृश्य अवलोकन गर्दै भ्रमण गर्नुहोस् र मनोरञ्‍जनात्मक गतिविधि तथा खेलकुदमा रमाउनुहोस् ।

We the People

USA.gov

शीर्षक वा निकाय अनुसार अमेरिकाको सरकारी सूचना प्राप्‍त गर्नका लागि यस वेबसाइटमा जानुहोस् ।

Runners

Recreation.gov

डुङ्गाविहार, क्याम्पिङ, पदयात्रा लगायत अमेरिकाका अन्य निकै मनोरञ्‍जनात्मक गतिविधिसम्बन्धी थप जानकारीका लागि यो वेबसाइट तपाईँको प्रवेशद्वार हो

Passport

Travel.State.Gov

यस वेबसाइटमा अमेरिकी तथा विदेशी नागरिकका लागि राहदानी तथा भिसा लगायत अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणसम्बन्धी जानकारी समावेश गरिएको

TSA

भ्रमण गर्नुअघि जानिराख्‍नुहोस्

“अमेरिका भ्रमणमा जानुअघि आवश्यक पर्ने थप जानकारीका लागि Transportation Security Administration (भ्रमण सुरक्षा प्रशासनसम्बन्धी कार्यालय) र U.S. Customs and Border Protection.(अमेरिकी भन्सार तथा सीमा संरक्षणसम्बन्धी कार्यालय) का वेबसाइटमा दिइएको विवरण अध्ययन गर्नुहोस्