New 2019 Diversity Visa Program Starts

October 18, 2017

Kathmandu — Due to technical issues with the eDV website, there is a new registration period for the 2019 Diversity Visa (DV) program starting at 9:45pm on Wednesday, October 18 (12:00pm EST) and end at 10:45pm on Wednesday, November 22 (12:00pm EST).

If you submitted any entry for this year’s program prior to 18 October, you will need to reapply at dvlottery.state.gov.  Confirmation numbers for these submissions should be discarded.  In order to ensure fairness and protect the integrity of the process, these prior entries will not be considered.  You must reapply in this new timeframe in order to remain eligible.  This additional entry will not disqualify you from the program.  However, individuals who submit multiple entries during the new registration period (October 18 – November 22) will be disqualified.

On May 15, 2018, entrants will be able to use their unique confirmation numbers to check the online Entrant Status Check at dvlottery.state.gov to see if their entry was selected.

All other eligibility requirements remain unchanged.

Important information for intending applicants:

 • Applying is FREE: There is NO FEE to enter the DV lottery.
  • Consultants Not Necessary: The U.S. Embassy recommends against using a consultant to assist you with your application.  Please consider using a family member, friend or other trusted person if you need assistance.  No matter who provides assistance, you are solely responsible for your own application.
  • Apply online: Entries for the 2019 Diversity Visa lottery must use the electronic Diversity Visa entry form (E-DV) at www.dvlottery.state.gov during the registration period.
  • Entire family on application: When registering, you must list your spouse and all of your unmarried children under the age of 21 at the time of application. Submissions without the inclusion of family members will make your entry  invalid.
  • One application per person: You may submit only ONE application during the new application period (18 October – 22 November).  Applicants who submit more than one application will be disqualified from consideration.
  • Submit a recent photo: Entries submitted with the same photo from the last DV year will be disqualified.  Be sure to precisely follow the photo rules and associate each photo with the correct person on your application.  Please note that applicants may not wear glasses in their photos.
  • Be sure to print and save your confirmation number: This number is the only way to check your status.
  • Never give your confirmation number to anyone.
  • The only method of determining whether you were selected for the DV is by entering your confirmation number at www.dvlottery.state.gov on or after May 15, 2018.Entrants must provide an e-mail address as part of their entry;  however, there is NO email notification sent to selectees informing them they were selected.

Even if you are selected as a DV winner, this does not guarantee that you will receive a visa. If you do get a visa interview, a Consular Officer will determine whether you meet the qualifications and are eligible for the DV under U.S. immigration law.  For a checklist of what to bring to the interview, please visit: https://go.usa.gov/xRuzM.

For further information on the DV program, please visit www.dvlottery.state.gov or the U.S. Embassy Kathmandu website at https://np.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/.

###

 

२०७४ कार्तिक १

सन् २०१९ को नयाँ डि.भी. कार्यक्रम खुला

पहिले आवेदन दिएकाले फेरी आवेदन दिनुपर्ने

काठमाडौँ – इ-डिभि वेबसाईटमा आएको प्राबिधिक त्रुटीका कारण  सन् २०1९ को डाइभर्सिटी भिसा (डि.भी.) कार्यक्रमको लागि नयाँ डिभि फारम भर्ने समय बुधवार, अक्टोबर १८ (कार्तिक १) राति ९:४५ बाट नोवेम्बर २२ (मङ्सिर ६) बुधवार राति १०:४५ सम्म कायम गरिएको छ।

यदि तपाईंले यो बर्षको डि भि कार्यक्रम को लागि अक्टोबर १८ अगाबै आवेदन भरिसक्नु भएको छ भने पनि त्यो आवेदन फेरी भर्नुपर्नेछ। यो मिती भन्दा पहिले आवेदन भर्दा दिइएको कन्फर्मेसन नम्बर काम लाग्ने छैन। यो कार्यक्रम र प्रकृयाको निष्पक्षताका लागि पहिले दिइएका आवेदनलाई मान्यता दिइने छैन। यस कार्यक्रममा सहभागी हुनका निम्ती यो नयाँ [बुधवार, अक्टोबर १८ (कार्तिक १) राति ९:४५ बाट नोवेम्बर २२ (मङ्सिर ६) बुधवार राति १०:४५ सम्म] समयमा फेरी आवेदन दिनुपर्नेछ। तर यस नयाँ आवेदन अबधीमा एक पल्ट भन्दा धेरै पटक आवेदन दिएमा तपाईं अयोग्य ठहरिनु हुनेछ।

तपाईँ डि.भी. का लागि छनोटमा पर्नुभयो कि भएन भनी निर्धारण गर्ने एउटा मात्र विधि भनेको मे १५,२०१८ (जेठ १, २०७५) वा त्यसपछि www.dvlottery.state.gov मा गई आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर प्रवेश गर्नु हो ।

इच्छुक आवेदकका लागि महत्त्वपूर्ण जानकारी  साबिकै रहेका छन।:

 • आवेदन नि:शुल्क :  डि.भी. चिट्ठामा सहभागी हुनका लागि शुल्क लाग्दैन ।
  • कन्सल्टेन्टको आवश्यकता नपर्ने : अमेरिकी दूतावास तपाईँहरूलाई आवेदन भर्दा कन्सल्टेन्टको सहयोग नलिन सल्लाह दिन्छ । आवेदनसम्बन्धी सहयोग चाहिएमा परिवारको सदस्य, साथी वा अन्य विश्‍वासिलो व्यक्तिको सहयोग लिनेतर्फ विचार गर्नुहोला । सहयोग जसले उपलब्ध गराए तापनि आफ्नो आवेदनका लागि तपाईँ स्वयम् जिम्मेवार रहनुहुनेछ ।
  • फारम अनलाइन भर्नुपर्ने : सन् २०1९ को डाइभर्सिटी भिसा चिट्ठाका लागि आवेदकहरूले दर्ता अवधिमा www.dvlottery.state.gov मा गई इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा (ई-डि.भी.) आवेदन फारम भर्नु पर्नेछ ।
  • पारिवारिक विवरण खुलाउनुपर्ने : दर्ता गर्दा तपाईँले आफ्ना पति/पत्‍नी र आवेदनको समयमा २१ वर्ष नपुगेका सबै अविवाहित सन्तानलाई सूचिकृत गर्नु अनिवार्य छ । उनीहरूलाई समावेश नगरी पेश गरिएको आवेदन अमान्य ठहरिनेछ ।
  • एक जनाका लागि एउटा आवेदन : तपाईँले एउटा मात्र आवेदन बुझाउनु पर्नेछ । एकभन्दा बढी आवेदन बुझाउने आवेदकहरू चिट्ठाका लागि अयोग्य ठहरिनेछन् ।
  • हालसालै खिचिएको फोटो : अघिल्लो वर्षको डि.भी. आवेदनमा प्रयोग गरिएको फोटो यस वर्षको आवेदनमा प्रयोग गरेमा अयोग्य ठहरिनेछ । फोटोसम्बन्धी नियमहरू कडाइका साथ पालना गर्नु पर्नेछ र प्रत्येक फोटो आफ्नो आवेदनमा समावेश भएका सही व्यक्तिहरूसँग मेल खाने गरी पेश गर्नु पर्नेछ । फोटो खिच्दा आवेदकहरूले चश्मा लगाउनु हुँदैन ।
  • आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बरलाई अवश्य सेभ र प्रिन्ट गर्नुहोस् : यो नम्बर नै तपाईँको स्टेटस चेक गर्ने एक मात्र तरिका हो ।
  • आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर कसैलाई पनि नदिनुहोस् ।
  • तपाईँ डि.भी. का लागि छनोटमा पर्नुभयो कि भएन भनी निर्धारण गर्ने एउटा मात्र विधि भनेको मे १५, २०१८ (जेठ १, २०७५) वा त्यसपछि www.dvlottery.state.gov मा गई आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर प्रवेश गर्नु हो ।

आवेदन दर्ता गर्दा आवेदकहरूले आफ्नो ईमेल ठेगाना प्रदान गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, के कुरा स्मरण गर्नुहोस् भने छनोट भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरू छानिएका छन् भन्ने व्यहोराको ईमेल सूचना पठाइँदैन ।

तपाईँ डि.भी. विजेताका रूपमा छानिँदैमा तपाईँले भिसा पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा यसले प्रत्याभूत गर्दैन । तपाईँले भिसाका लागि अन्तर्वार्ता दिने मौका पाउनुभयो भने कन्सुलर अफिसरले तपाईँसँग आवश्यक योग्यता छ वा छैन र अमेरिकी आप्रवासी कानुनबमोजिम डि.भी. का लागि तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुराको निर्क्‍यौल गर्नेछन् । अन्तर्वार्ताका लागि जाँदा आफूसँग लैजानुपर्ने दस्तावेजहरूको सूची https://go.usa.gov/xRuzM मा दिइएको छ ।

डि.भी. कार्यक्रमसम्बन्धी थप जानकारीका लागि www.dvlottery.state.gov वा काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासको वेबसाइट https://np.usembassy.gov/visas/immigrant-visas मा जानुहोस् ।

###